Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Έλεγχος εργασιών – Μη αποδοχή

  • Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Κρίσης του Συνεδρίου
  • Η Επιτροπή Κρίσης των εργασιών θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες που θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος
  • Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι 8 Ιουνίου 2020 για το εάν έγινε αποδεκτή η εργασία τους και µε ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση
  • Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την κατάθεση της εργασίας
  • Εργασίες που δεν πληρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ή υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται αποδεκτές.

Οι περιλήψεις όσων εργασιών γίνουν αποδεκτές θα συμπεριληφθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του 5ου ΕΣΟ το οποίο θα διανεμηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).
Επιπλέον, οι περιλήψεις των εργασιών στα αγγλικά θα δημοσιευθούν σε ένα συμπληρωματικό τεύχος (supplementary issue) του επίσημου περιοδικού της ΕΟΠΕ, Forum of Clinical Oncology.
Η δημοσίευση των εργασιών στο supplementary issue του FCO δεν είναι υποχρεωτική.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε µε τη Γραμματεία του Συνεδρίου