Αρχική Σελίδα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της
Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) και της
Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
έλαβαν την απόφαση το 5ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (5ο ΕΣΟ)
να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 9-11 Ιουλίου 2020.

Μετά από εξέταση και αξιολόγηση των κινδύνων και των εναλλακτικών επιλογών,
αποφασίστηκε η ακύρωση του φυσικού συνεδρίου.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε
στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές μας υποχρεώσεις,
προβάλλοντας 3 ημέρες διαδικτυακών παρουσιάσεων διακεκριμένων ομιλητών.

Οι συνεδριάσεις θα είναι προσβάσιμες μέσω livestreaming
στο site www.livemed.gr στις 9-11 Ιουλίου 2020,
καθώς και κατόπιν ζήτησης (on demand) μετά το πέρας της εκδήλωσης.

LR Poster 5oESO

LR Poster 5oESO

EEAO new

logoeepa

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας

ESMO2020 Logo

logo esne