Εγγραφές

Εγγραφές
Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Ειδικευμένοι ιατροί  150€
Ειδικευόμενοι ιατροί  50€
Λοιποί επιστήμονες υγείας  50€
Νοσηλευτές  δωρεάν
Φοιτητές  δωρεάν

 
Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές* περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
*απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας

Για την εγγραφή σας παρακαλούμε πατήστε εδώ.