Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση:

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)

Σε συνεργασία με:

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.)
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (Ε.Ε.Π.Α.)
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος - Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

Χρόνος διεξαγωγής:

09-11 Ιουλίου 2020

Τόπος διεξαγωγής:

Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Μεγ. Αλεξάνδρου 2
Θεσσαλονίκη 546 40
Τηλέφωνο: 2310-897197

Υποβολή εργασιών:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δόθηκε παράταση στην ημερομηνία υποβολής εργασιών.
Καταληκτική ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2020

Πιστοποίηση:

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Ειδικευμένοι ιατροί   150€
Ειδικευόμενοι ιατροί  50€
Λοιποί επιστήμονες υγείας  50€
Νοσηλευτές δωρεάν  δωρεάν
Φοιτητές δωρεάν  δωρεάν


Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
  • Συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης


Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές* περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
    *απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας


Γραμματεία:

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032, Φαξ: 210 98 81 303
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.events.gr